Automobilia - autodest armastusega

Hea lugeja! Sa sisenesid Eesti – ja ilmselt ka mõõtmatult suurema territooriumi – esimesele autokultuuri kõiki tahke haaravale koduleheküljele. Sündis see äratundmises, et meie tilluke maa ei suuda eales elatada spetsiifilisi väljaandeid vanasõidukiajakirjast inseneridele mõelduni, veokiajakirjast autodisainile pühendatuni. Neid kõiki ühekorraga peaaegu et asendama oleme me suutelised – aastast 1956 kogutud teave, aastast 1969 tekkinud ülemaailmsed kontaktid aluseks – siiski alles hetkest, mil tekib mitmeliikmeline täistööpäevaga meeskond. Esialgu teeme võimalikust umbes viiendiku heategevuse korras, sisetunde ajel. Sest teisiti me ei või.

Autot peetakse XX sajandi sümboliks, aga me ei kohtle teda sellisena enam ammugi. Teada soovime me temast võimsust, kiirust, kiirendust, kütusekulu ja topsihoidjate arvu. Ning milliseid elektroonilisi lelusid autole on meie lõbustamiseks-abistamiseks pandud. Enam-vähem ongi kõik. Automobilia ülesanne on taastada respekt ühe kõige köitvama tehnikanähtuse ning selle loonud ja arendanud inimeste vastu.

Kirjanik ja mõtleja Aldous Huxley on määratlenud auto kui faktori, mis enam kui ükski teine kuulutas kadu külaidioodile. Mõne margi või mudeli arengu lugu on tihtipeale köitvam kui põnevusromaan. Igal üksikul autolgi on oma lugu pajatada. Tegelikult on igal materjali paksusel ja poldi läbimõõdulgi oma. Põhjuseid tahame me avada, mitte pelgalt tagajärgi fikseerida.Miks võtsime me koduleheküljele sellise Eestis veel tundmatu nime? Automobilia on rahvusvaheliselt aktsepteeritud termin, millega tähistatakse autondusega seotud esemeid, mida pakutakse oksjoneil: maale, skulptuure, autogramme, meeneid, raamatuid, fotosid, isiklikke esemeid, mis kuulunud tuntuid isikuile, näiteks auhindu või võidusõiduülikondi. Nimetatuis on autokultuur kontsentreerunud isegi enam kui autodes enestes. Me hakkame samuti käsitlema persoone, autokunsti ja –kirjandust, kirjanikke ja kirjastajaid, fotograafiat ja disaini. Marke ja mudeleid, tööstust ja tööstureid, leidureid ja insenere, autokomponente, –materjale ja –tehnoloogiad läbi 13 aastakümne. Võidu- ja rekordsõitude erinevaid tahke, sest nimelt seal tegutsesid ja tegutsevad tihtipeale kõige andekamad ja dünaamilisemad isiksused. Vanaautoliikumist meil ja terves ilmas. Raske oleks nimetada mõnd autoasjanduse sisuga seotud teemat, mida me puudutada ei kavatse. Automobilia on kokku pandud austuse ja armastusega ainese vastu nende inimeste jaoks, kes samamoodi tunnevad. Kui neid Eestis kümmegi tuhat leidub – mida me siiralt usume - pole meie vaev asjata.