Eesti autopargi hetkeseis

Eesti autopargi hetkeseis

Nüüd, mil kokkuvõtted 2017. aasta autode müügitulemuste osas tehtud, on paras aeg heita pilk Eesti autopargile üldisemalt.

Esmalt tuleks aga välja tuua üks statistiline näitaja 2017. aastast - nimelt ületas mullu esmaregistreeritud uute sõiduautode arv esmakordselt pärast 2008. aastat imporditud kasutatud autode oma. Kui uusi sõiduautosid müüdi eelmisel aastal 25 613, siis kasutatud autosid toodi Eestisse 23 634. Veoautode segmendis on aga uute veokite osakaal ületanud kasutatute oma juba alates 2013. aastast ja see trend on liigub jätkuvalt tõusvas joones. Eestis on tänaseks sõiduautosid kokku 725 944, millest peatatud registrikandega on enam kui 120 tuhat. Seega peaks meie riigi teedel ringi liikuma umbkaudu 600 tuhat sõiduautot. Veoautosid on arvel ligi 115 tuhat ja busse ligi 5000.

Heidame korraks ka pilgu autopargi suurusele ja vanuselisele koosseisule ning võrdleme seda teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Siinkohal tuleb paraku tõdeda, et kui sõidukite arvult 1000 elaniku kohta oleme keskmisest tublisti üle ja ELis tõusnud juba 6. kohale, siis samas oma autopargi keskmise vanusega, milleks on 15,1 aastat, oleme tagant poolt viiendal koha. Sealjuures on Euroopa Liidu autopargi keskmine vanus 10,7 aastat.

Kommenteerib AMTELi tegevjuht Arno Sillat: "Sõiduautode osas oleme me üks nö EU prügikastidest, lõppjaam. Siit vanad sõidumasinad enam edasi kuhugile ei lähe. Õnneks on selge trend vanade autode sissetoomise vähenemisele ja pigem siseturu autode eelistamisele ostjate poolt. Vähegi kontrollitav ajalugu on muutunud kasutatud masinate turul selgeks väärtuseks. Autopargi uuenemiseni on paraku veel pikk tee minna."

Sõiduautode vanuselist koosseisu vaadates näeme, et suurima osakaaluga Eesti autopargist moodustavad autod, mille väljalaskeaasta aasta jääb vahemikku 2005-2009 ja selles vanuses sõiduautosid on hetkel aktiivse registrikandega veidi ligi 160 tuhat. Teiseks suurima osakaaluga aastatel 2000-2004 väljalastud autod ja neid ca 129 tuhat. Kolmanda grupi moodustavad autod aastatest 2010-2014, milliseid ca 106. Kõige uuemaid autosid ehk viimase kolme aasta jooksul toodetuid on meie autopargis hetkel ligi 64 tuhat. Arvel olevate sõiduautode keskmine väljalaskeaasta on hetkeseisuga 2002, aga kui maha arvestada peatatud registrikandega autod, siis on keskmine väljalaskeaasta 2005.

Viimasel ajal on palju räägitud alternatiivkütusega sõiduautode trendidest ja sellega seoses oleks paslik välja tuua Eesti autopargi koosseis kütuste lõikes. Alanud aasta 1. jaanuari seisuga moodustavad meie autopargist 60,3% bensiinimootoriga sõiduautod ja diislit kasutavaid autosid on 37,8%. Hübriidid (nii elektri- kui ka gaasihübriidid), gaasiseadmetega varustatud autod ja elektriautod moodustavad kogu autopargist 1,8% ning jagunevad omakorda järgmiselt: gaasiseadmega 1%, hübriide 0,6% ja elektriautosid 0,2%.